dr Anna Weronika Brzezińska, Wydział Historyczny

Imię: Anna Weronika

Nazwisko: Brzezińska

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Historyczny

Instytut: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Zakład: Zakład Studiów Polskich i Regionalnych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • Dziedzictwo kulturowe regionu (Konwencja UNESCO z 2003 roku dot. niematerialnego dziedzictwa kulturowego);
  • Kultura ludowa i jej transformacje;
  • Folklor i folkloryzm;
  • Sztuka ludowa, rzemiosło i rękodzieło (tkactwo, plecionkarstwo, koronczarstwo);
  • Etnodizajn;
  • Aktywizacja społeczności lokalnych;
  • Kształtowanie krajobrazu kulturowego;
  • Edukacja regionalna i kulturowa;
  • Muzealnictwo, muzea regionalne i edukacja muzealna;
  • Strój ludowy i jego zdobnictwo.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Realizowałam liczne projekty badawcze dot. instytucji kultury (muzeów), tożsamości regionalnej (Wielkopolska, Ziemie Zachodnie i Północne), inspiracji rękodziełem i sztuką ludową (Wielkopolska, Podlasie, Podkarpacie). Jestem redaktorką książek o edukacji regionalnej i krajobrazie kulturowym.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.