dr Edward Chwieduk, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Imię: Edward

Nazwisko: Chwieduk

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut: Instytut Geologii

Zakład: Zakład Paleontologii i Stratygrafii

Funkcja: adiunkt

Obszary zainteresowań badawczych:

  • dewon;
  • karbon;
  • perm;
  • paleontologia;
  • bezkręgowce kopalne, głównie koralowce;
  • Polska;
  • Spitsbergen.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Skamieniałości bezkręgowców, wszystkich okresów geologicznych; w szczególności systematyka, ewolucja i znaczenie paleoekologiczne oraz paleogeograficzne koralowców dewońskich, karbońskich i permskich.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.