dr Julita Wojciechowska, Wydział Nauk Społecznych

Imię: Julita

Nazwisko: Wojciechowska

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Instytut: Instytut Psychologii

Zakład: Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju

Funkcja: adiunkt

Obszary zainteresowań badawczych:

  • rozwój dzieci i młodzieży;
  • kryzysy rozwojowe;
  • psychologia edukacji;
  • edukacja dorosłych budowanie nawyków żywieniowych;
  • regulacja nawyków żywieniowych u dzieci;
  • żywienie w rodzinie;
  • żywienie w szkole.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju, wychowania i edukacji dzieci i dorosłych oraz oddziaływania rodziców na rozwój dzieci i młodzieży, wpływu zmian kulturowych na organizację ról w rodzinie oraz środowiskowych podstaw kształtowania się nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.