dr Krystian Eitner, Wydział Chemii

Imię: Krystian

Nazwisko: Eitner

Tytuł naukowy: dr

Wydział: Wydział Chemii

Zakład: Zakład Chemii Analitycznej

Funkcja: adiunkt

Obszary zainteresowań badawczych:

  • chemia medyczna;
  • analityka chemiczna;
  • chemiczne aspekty ochrony środowiska;
  • materia zawieszona, chemizm atmosfery, pyły;
  • gospodarka odczynnikami chemicznymi;
  • odpady;
  • BHP.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Moje badania skupiają się na ilościowym, statystycznym i matematycznym opisie zjawisk z pogranicza chemii, biologii fizyki medycyny i ekologii. Tworzę i analizuje modele zarówno na potrzeby projektowania leków, jak i propagacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Analogiczny aparat opisowy wykorzystuje do analiz ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa pracy oraz analityki chemicznej. W podejściu ilościowym wykorzystywanie modelowania matematycznego jest najbardziej uzasadnioną ekonomicznie drogą analizy dużej populacji związków chemicznych, dużych ilości zanieczyszczeń, dużych ilości związków o zakładanej aktywności biologicznej. Innymi słowy przetwarzam duże ilości danych eksperymentalnych lub teoretycznych na informację użytkową dla potrzeb nauki.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.