prof. Anna Kołodziejczak, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Imię: Anna

Nazwisko: Kołodziejczak

Tytuł naukowy: prof. UAM dr hab.

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Zakład: Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi

Funkcja: Kierownik Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi

Obszary zainteresowań badawczych:

  • geografia społeczno-ekonomiczna;
  • gospodarka przestrzenna;
  • geografia rolnictwa i wsi;
  • struktura przestrzenna rolnictwa w skali kraju i na poziomie lokalnym (zróżnicowanie, zmiany);
  • wielofunkcyjność rolnictwa i wielofunkcyjność obszarów wiejskich;
  • Wspólna Polityka Rolna UE i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce oraz na zmiany przestrzenne;
  • struktura przestrzenno-funkcjonalna i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich;
  • turystyka osób niepełnosprawnych.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Moje główne zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi oraz wpływu warunków przyrodniczych i czynników społeczno-ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej UE na strukturę przestrzenną rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Obok problematyki badawczej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, zajmuję się również turystyką osób niepełnosprawnych, a w szczególności zagadnieniami dostępności do infrastruktury i informacji turystycznej dla osób z niepełnosprawnością.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.