prof. Ewa Domańska, Wydział Historyczny

Imię: Ewa
Nazwisko: Domańska
Tytuł naukowy: prof. UAM dr hab.
Wydział: Wydział Historyczny
Instytut: Instytut Historii
Zakład: Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii

 

Obszary zainteresowań badawczych:

  • współczesna teoria i historia historiografii;
  • porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych;
  • nieeuropejskie podejścia do przeszłości;
  • nowe tendencje w badaniach humanistycznych (humanistyka ekologiczna, nieantropocentryczna, autochtoniczna);
  • studia nad ludobójstwem i ekobójstwem;
  • ontologia martwego ciała.Krótki opis zainteresowań badawczych:

Interesuję się niekonwencjonalnymi tendencjami w badaniach historycznych (m.in. historią antropologiczną, historią postkolonialną, nową historią materialną, historią środowiskową, historią wielogatunkową, historią i krytyką sztuki oraz historią nieantropocentryczną), multidyscyplinarnym podejściem do budowania wiedzy o przeszłości (szczególnie relacjami historii z antropologią kulturową, archeologią, krytyką sztuki, literaturoznawstwem, a także z naukami przyrodniczymi - biohistorią). W ciągu ostatnich lat koncentruję się na badaniach nad porównawczą teorią nauk humanistycznych i społecznych w perspektywie humanistyki ekologicznej oraz posthumanistyki, a także pracuję nad zagadnieniem statusu różnych form szczątków ludzkich jako organicznych podmiotów.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.