prof. Mariola Mikołajczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Imię: Mariola
Nazwisko: Mikołajczak
Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Wydział: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Instytut: Instytut Filologii Słowiańskiej
Zakład: Zakład Języków Południowosłowiańskich

Obszary zainteresowań badawczych:
  • historia języków południowosłowiańskich;
  • historia języka bułgarskiego piśmiennictwa;
  • południowosłowiański folklor słowny;
  • dialektologia historyczna języka bułgarskiego;
  • onomastyka słowiańska.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Interesuje mnie problematyka zawiązana z rozwojem literackich języków południowosłowiańskich (głównie bułgarskiego, macedońskiego i serbskiego), zróżnicowaniem dialektalnym i uwikłaniem języków południowosłowiańskich w kwestie polityczne, eklezjalne i społeczne. W zakres moich zainteresowań wchodzą również języki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na Bałkanach. W dociekaniach onomastycznych koncentruję się głównie na antroponimii.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.