prof. Paweł Churski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Imię: Paweł

Nazwisko: Churski

Tytuł naukowy: prof. UAM dr hab.

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Zakład: Zakład Analizy Regionalnej

Funkcja: Zastępca Dyrektora Instytutu, Kierownik Zakładu

Obszary zainteresowań badawczych:

  • geografia społeczno-ekonomiczna;
  • gospodarka przestrzenna;
  • rozwój regionalny;
  • polityka regionalna;
  • integracja europejska;
  • rynek pracy;
  • poziom i warunki życia ludności;
  • kapitał ludzki i społeczny;
  • ewaluacja;
  • systemy informacji geograficznej.

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Problematyka czynników rozwoju regionalnego, przemian polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, obszarów problemowych w rozwoju lokalnym i regionalnym, stanu i zmian zachodzących na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej oraz poziomu i warunków życia, z uwzględnieniem wpływu na te zjawiska i procesy konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.