2010/2011

Pamięci tych, co odeszli...

Ś.P.
Mgr Leszek GOLIBROCKI
pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Fizyki Dielektryków Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu
zm. 26.09.2011 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Eligiusz CZOSNOWSKI
profesor Wydziału Biologii UAM w Poznaniu,
ceniony botanik, szanowany nauczyciel akademicki i wychowawca.
zm. 17.09.2011 r.

Ś.P.
Helena KASPEREK
długoletni, zasłużony pracownik UAM w Poznaniu
zm. 10.09.2011 r.

Ś.P.
Doc. dr hab. Tadeusz KARWAT
emerytowany, samodzielny pracownik naukowy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu,
współinicjator tworzenia w Kaliszu struktur Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
zm. 27.07.2011 r.

Ś.P.
Dr Adam ŁUKASZEWICZ
pracownik Zakładu Elektroniki Kwantowej i Centrum Badawczego Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu
zm. 20.06.2011 r.

Ś.P.
Doc. dr hab. Zofia STASZCZAK
etnograf, emerytowany pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu,
redaktor "Słownika etnologicznego",
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Rodła.
zm. 17.05.2011 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Jerzy PIETRZAK
emerytowany profesor Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu,
zastępca dyrektora Instytutu Fizyki UAM w latach 1969-1981,
kierownik Zakładu Spektroskopii Ciała Stałego w latach 1974-1998.
zm. 13.05.2011 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz STAŚ
emerytowany profesor Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu,
twórca poznańskiego ośrodka teorii liczb.
zm. 28.02.2011 r.

Ś.P.
Dr Anna MARYANOWSKA
wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu
zm. 27.02.2011 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Irena Zofia FILIPOWSKA
znakomity historyk literatury francuskiej,
były wicedyrektor Instytutu Filologii Romańskiej,
były kierownik Zakładu Literatur Romańskich UAM w Poznaniu.
zm. 23.02.2011 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Piotr JAŚKOWSKI
psychofizjolog i kognitywista,
wieloletni pracownik Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu.
zm. 6.01.2011 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Mieczysław TYCZKA
profesor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1989–1994,
prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1989–1993.
zm. 9.12.2010 r.

Ś.P.
Mgr Maria ŚWIĄTKIEWICZ-KĘDZIA
długoletni pracownik Studium Wychowania Fizycznego UAM w Poznaniu
zm. 25.11.2010 r.

Ś.P.
Mgr inż. Bogusław ŚWIĘTEK
były długoletni kierownik Inspektoratu BHP UAM w Poznaniu
zm. 21.11.2010 r.

Ś.P.
Doc. dr hab. Aleksandra POPIOŁ-SZYMAŃSKA
długoletni emerytowany pracownik naukowy,
nauczyciel akademicki Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu.
zm. 4.11.2010 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Zofia MICHALSKA
nauczyciel akademicki,
były kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej Wydziału Biologii UAM.
zm. 12.10.2010 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Michał KIEŁCZEWSKI
wieloletni przewodniczący Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UAM,
były zastępca dyrektora Instytutu Chemii UAM,
były kierownik Zakładu Chemii Produktów Naturalnych,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
zm. 1.10.2010 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Gerard LABUDA
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1962-1965,
wybitny historyk i nauczyciel akademicki,
doktor honoris causa sześciu uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Szczecińskiego,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,
wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w latach 1984-1986,
prezes Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1989-1994,
były prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
przewodniczący Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej,
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego,
Honorowy Obywatel Miasta Poznania,
uhonorowany licznymi odznaczeniami, w tym: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego.
zm. 1.10.2010 r.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.