2011/2012

2011/2012

Ś.P.
Kazimierz KOŚCIELNY
Dyrektor Administracyjny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu,
członek Rady Wydziału.
zm. 19.09.2012 r.

Ś.P.
Prof. dr  hab. Dobiesław BOBROWSKI
emerytowany profesor Wydziału Matematyki i Informatyki,
wybitny matematyk, ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży
zm. 29.08.2012 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Jerzy KMITA
profesor zwyczajny Wydziału Nauk Społecznych,
dyrektor Instytutu Filozofii (1969-1977),
kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Instytutu Filozofii,
dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM (1978-1993),
kierownik Zakładu Historii i Metodologii Nauk o Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa,
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz innych organizacji naukowych,
założyciel poznańskiej szkoły metodologicznej i poznańskiej szkoły kulturoznawczej,
twórca oryginalnej koncepcji filozofii humanistyki, teorii rozwoju poznania naukowego
i teorii kultury,
organizator życia naukowego i popularyzator myślenia naukowego,
logik, metodolog, filozof nauki i kultury, kulturoznawca,
zasłużony nauczyciel akademicki i mistrz młodych adeptów nauki,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
uhonorowany odznakami resortowymi i regionalnymi.
zm. 24.07.2012 r.

Ś.P.
Prof. Stefan STULIGROSZ
doktor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995)
zm. 15.06.2012 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Zenon BOCHYŃSKI
emerytowany profesor Wydziału Fizyki,
wieloletni kierownik Zakładu Fizyki Materiałów Niekrystalicznych,
senior budowy kampusu na Morasku,
członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
członek amerykańskiej The New York Academy of Science,
odznaczony Orderem Polonia Restituta w randze Kawalera i Oficera
i Złotym Krzyżem Zasługi
zm. 4.06.2012 r.

Ś.P.
Dr Jan SKUPIŃSKI
emerytowany pracownik Wydziału Fizyki UAM
zm. 29.04.2012 r.

Ś.P.
Dr Bolesław SZURKOWSKI
emerytowany pracownik Zakładu Fizyki Dielektryków Wydziału Fizyki UAM
zm. 22.03.2012 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Bolesław NOWACZYK
kierownik Zakładu Geomorfologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,
prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
zastępca dyrektora Instytutu Badań Czwartorzędu,
członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN,
członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN,
członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
członek założyciel Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,
członek założyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej,
członek Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
zm. 10.03.2012 r.  

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Anatolij DORODNYCH
pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UAM,
wybitny językoznawca, zasłużony naukowiec, ceniony i szanowany pedagog
zm. 24.02.2012 r. 

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Jerzy Lech Stanisław SZYMAŃSKI
były kierownik Studium Doktoranckiego przy Instytucie Filozofii,
wicedyrektor Instytutu Filozofii UAM,
kierownik Zakładu Filozofii Techniki w latach 1975-96,
członek Komitetu Metodologii Nauk PAN,
członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
członek Komitetu Badań i Prognoz "Polska 2000",
wielokrotnie nagradzany Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej
i nagrodami rektorskimi, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN,
zasłużony żeglarz, działacz organizacji żeglarskich oraz harcmistrz ZHP
zm. 18.02.2012 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Krystyna ZAMIARA
emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu,
wicedyrektor Instytutu Kulturoznawstwa (1979-1993),
kierownik Zakładu Historii i Metodologii Nauk o Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa,
członek wielu towarzystw naukowych,
zasłużona uczona w badaniach nad metodologią nauk i nad kulturą,
autorka wielu znaczących publikacji naukowych,
mistrz i nauczyciel młodych adeptów kilku dyscyplin nauki,
znakomity wykładowca akademicki,
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem za Długoletnią Służbę.
zm. 13.01.2012 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz WOLSKI
emerytowany profesor Wydziału Chemii UAM,
wieloletni kierownik Zakładu Magnetochemii,
wybitny uczony,
ceniony nauczyciel akademicki,
autor wielu znaczących publikacji naukowych.
zm. 5.01.2012 r.
 

Ś.P.
Doc. dr hab. Maria KEFFERMÜLLER
emerytowany Docent Wydziału Biologii UAM w Poznaniu,
ceniony zoolog, entomolog,
szanowany nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.
zm. 23.12.2011 r.

Ś.P.
Dr Jerzy KORDAKOW
wieloletni, zasłużony pracownik Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu.
zm. 16.12.2011 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Tadeusz FRĄCKOWIAK
były prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej,
wybitny naukowiec,
nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń pedagogów.
zm. 19.11.2011 r.

Ś.P.
Prof. dr Zbigniew JANOWICZ
profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
wybitny specjalista prawa i postępowania administracyjnego,
wieloletni kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego,
członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich,
ekspert Podzespołu ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego Okrągłego Stołu
strony opozycji solidarnościowej,
członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Uniwersytetu w Würzburgu,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
zm. 25.10.2011 r.

Ś.P.
Mgr Sylwester KUBIAK
długoletni pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
zm. 18.10.2011 r.

Ś.P.
Doc. dr Józef MORZY
były wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Historii UAM w Poznaniu.
zm. 16.10.2011 r.

Ś.P.
Dr Magdalena SKRZYPCZAK
adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Antropologii UAM w Poznaniu,
skarbnik i członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Antropologicznego,
przewodnicząca sekcji polskiej European Anthropological Association.
zm. 14.10.2011 r.

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.