2014/2015


Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Zbyszko CHOJNICKI
prorektor UAM do spraw nauki w latach 1981-1982,
profesor Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM,
wybitny uczony,
autorytet o światowej renomie w dziedzinie metodologii geografii i gospodarki przestrzennej, twórca poznańskiej szkoły nowoczesnej geografii społeczno-ekonomicznej,
o bogatym dorobku naukowym znaczącym dla rozwoju nauk geograficznych,
dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (1981-98) oraz kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej,
przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1990-2004),
przewodniczący Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Unii Geograficznej (1990-2004),
długoletni członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN,
członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
aktywny członek wielu krajowych i międzynarodowych gremiów i towarzystw naukowych.
ceniony nauczyciel akademicki,
współtwórca nowych kierunków studiów i programów nauczania,
wykładowca na wielu amerykańskich oraz europejskich uniwersytetach.
Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim,
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk
i medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.
Zm. 5.06.2015 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Franciszek KACZMAREK
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984-1985,
prorektor UAM (1981-1982),
profesor Wydziału Fizyki UAM,
twórca poznańskiej szkoły fizyki laserów,
który przez lata udowadniał, że fizyka doświadczalna jest prawdziwą sztuką,
autor monografii i podręczników akademickich,
niezwykły człowiek obdarzony wielkim autorytetem moralnym,
wychowawca i mistrz wielu pokoleń poznańskich fizyków,
prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1975-1981),
kierownik I Pracowni Fizycznej oraz Zaocznego Studium Fizyki,
twórca i wieloletni kierownik Zakładu Elektroniki Kwantowej w Instytucie Fizyki,
honorowy członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego i przez wiele lat wiceprzewodniczący Oddziału Poznańskiego,
członek i przewodniczący sekcji optyki i spektroskopii PAN,
członek Komisji Matematyczno-Przyrodniczej PTPN w Poznaniu.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi
i najwyższym wyróżnieniem akademickim UAM Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.
Zm. 2.06.2015 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Piotr PIOTROWSKI
profesor Wydziału Historycznego UAM,
dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM (1999-2007),
dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie (2009-2010),
wybitny uczony i człowiek wielkich zasług dla wspólnoty akademickiej Uniwersytetu.
Profesor nie tylko wagą swoich badań, nadzwyczaj bogatym dorobkiem naukowym i zaangażowaniem dydaktycznym, lecz całą swoją nieprzeciętną osobowością, formujący środowisko poznańskiej historii sztuki i oddziaływający w skali międzynarodowej jako wizytujący profesor i stypendysta wielu prestiżowych ośrodków nauki za granicą.
Pozostawił po sobie serdeczną pamięć znakomitego Kolegi, dla swoich uczniów prawdziwego Mistrza i intelektualnego autorytetu.
Zm. 3.05.2015 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Józef SYPNICKI
profesor Wydziału Neofilologii UAM,
wybitny językoznawca romański,
specjalista w zakresie języka starofrancuskiego,
autor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych,
ceniony nauczyciel akademicki,
wielokrotnie nagradzany,
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
prodziekan Wydziału Filologicznego UAM (1987-1988),
zasłużony pracownik Instytutu Filologii Romańskiej UAM,
dwukrotnie pełniący funkcję Dyrektora (1981-1987 oraz 1993-2005),
kierownik Zakładu Języków Romańskich (od roku 1979),
wieloletni członek ważnych gremiów naukowych.
Zm. 13.11.2014 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Michał WALIGÓRSKI
profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM,
wybitny specjalista prawa gospodarczego oraz administracyjnego,
autor licznych publikacji,
nauczyciel wielu pokoleń prawników i administratywistów.
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
Odznaką Honorową za zasługi dla miasta Poznania.
Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,
wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.
Zm. 5.10.2014 r.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.