Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prorektor ds. nauki i współpracy
międzynarodowej

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

telefon: 61 829 43 67
e-mail: ryszard.naskrecki@amu.edu.pl

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 102

Kompetencje i zadania

 • planowanie i koordynacja badań naukowych Uniwersytetu
 • projekty badawcze, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne
 • aparatura naukowo-badawcza
 • studia III stopnia (doktoranckie) – z wyłączeniem prowadzenia postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego w II instancji
 • prowadzenie postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów II instancji
 • współpraca międzynarodowa, koordynacja wymiany naukowej pracowników
 • współpraca naukowa z innymi uczelniami (w tym uczelniami m. Poznania)
 • nadzór nad uniwersyteckimi centrami naukowymi
 • nadzór nad Centrum NanoBioMedycznym oraz Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii
 • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Nauki (KRUP) oraz w konferencjach naukowych
 • nadzór nad Działami Współpracy z Zagranicą, Nauki i Programów Krajowych, Programów Europejskich, Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich
 • nadzór nad Ogrodem Botanicznym oraz Uniwersyteckim Parkiem Historii Ziemi
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów
 • koordynacja wdrażania postanowień Europejskiej Karty Naukowca

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.