Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

telefon: 61 829 43 77
e-mail: bogumila.kaniewska@amu.edu.pl

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 9

Kompetencje i zadania

 • studia stacjonarne i niestacjonarne (I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie z wyłączeniem prowadzenia postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów II instancji)
 • prowadzenie postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego w II instancji
 • samorząd studencki i organizacje studenckie
 • sprawy socjalno-bytowe studentów
 • sprawy studentów z niepełnosprawnością (współpraca z Biurem Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych)
 • nadzór nad Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi
 • wymiana krajowa i zagraniczna studentów (w tym program Erasmus)
 • studencki ruch naukowy
 • praktyki studenckie
 • nadzór nad Działem Nauczania (w zakresie spraw studenckich)
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich
                                                                                    
Zobacz wywiad      
 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.