Data publikacji w serwisie:

Dofinansowanie wypoczynku letniego na rok 2022

Informujemy, że został wydany komunikat Rektora UAM i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie składania wniosków i kwot przeznaczonych na dofinansowanie kosztów indywidualnego wypoczynku letniego na rok 2022.