Data publikacji w serwisie:

Dofinansowanie wypoczynku świąteczno-zimowego na rok 2022

Informujemy, że został opublikowany komunikat Rektora UAM i Międzyzwiązkowego Zespołu ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wypłaty dofinansowania wypoczynku świąteczno-zimowego na rok 2022.