Data publikacji w serwisie:

Informacja o wypoczynku w roku 2020 w ośrodkach wypoczynkowych UAM

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonymi w dniu 16 kwietnia 2020 roku przez Premiera RP etapami znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem informujemy, że po ogłoszeniu II etapu możliwe będzie otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych, co umożliwi zaproszenie Państwa do ośrodków wypoczynkowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowa „Informacja o wypoczynku w roku 2020" zawierająca  turnusy TURNUSY LETNIE znajduje się w Intranecie oraz na stronie:

http://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/403235-informacja-o-wypoczynku-w-roku-2020-w-osrodkach-wypoczynkowych-uam

Informacja o wypoczynku nie zawiera turnusu "Weekend Majowy". Jeśli otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych nastąpi krótko przed 1 maja br., rezerwacji noclegów w tym turnusie będzie można dokonać bezpośrednio w recepcji Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Kołobrzegu, a rezerwacji noclegów w Białej Górze będzie można dokonać telefoniczne lub poprzez e-mail w Sekcji Socjalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i składania wniosków. Jednak uprzedzamy, że wypoczynek w naszych ośrodkach w zaproponowanych terminach uzależniony będzie od zniesienia przez władze państwowe ograniczeń spowodowanych obecną epidemią.

Z poważaniem

Hanna Cabała

Kierownik Sekcji Socjalnej