Data publikacji w serwisie:

UAM włącza się w pomoc seniorom

Rektor UAM uruchomił pomoc dla profesorów-seniorów i emerytowanych pracowników, którzy w tej trudnej sytuacji są w grupie szczególnego ryzyka.

W ciągu jednego dnia na apel prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej, która zachęca studentów do udziału w akcji "Widzialna ręka", zgłosiło się ponad 220 wolontariuszy. Władze UAM dziękują studentom, doktorantom i pracownikom uczelni za solidarność i pomoc potrzebującym w obliczu zagrożenia.

- Zagrożenie epidemią wszystkim nam utrudnia codzienne życie. Są jednak w naszej społeczności osoby, dla których ten czas jest jeszcze trudniejszy. Dziś, w czasie wielkiej społecznej próby, z wielkim uznaniem obserwuję akcję WIDZIALNA RĘKA - pisze prorektor ds. studenckich.

Reakcja społeczności uniwersyteckiej na wtorkowy apel była natychmiastowa. Dzięki tej mobilizacji seniorzy otrzymają od nich wsparcie – to drobne zakupy, wyrzucenie śmieci, wyprowadzenie psa czy wizyta w aptece. Okazuje się, że tak drobny gest zmienia rzeczywistość starszych osób na lepsze.

Apel o pomoc dla seniorów władze UAM wystosowały do osób spoza grup największego ryzyka, a więc zdrowych i młodych.

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD ŚWIADCZENIA POMOCY DLA SENIORÓW

  1. Zgłoszenia przyjmujemy od osób, które nie mają pomocy ze strony Bliskich i ukończyły 75 lat lub znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej;
  2. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12 pod nr telefonu 61 829 4332 lub mailem: kaskra@amu.edu.pl ;
  3. Po przyjęciu zgłoszenia koordynator poda (telefonicznie lub mailem) imię i nazwisko wolontariusza, który się do Państwa zgłosi. Wolontariusz – dla Państwa bezpieczeństwa – zawsze przedstawi się imieniem i nazwiskiem;
  4. Zakupy – obejmujące podstawowe produkty spożywcze oraz leki – będą dokonywane przez Wolontariusza maksymalnie 2 razy w tygodniu;
  5. Koszt jednorazowych zakupów nie może przekroczyć 200 złotych;
  6. Przekazanie zakupów odbywa się bez wchodzenia do domu, w sposób ustalony z Wolontariuszem;
  7. Rozliczenia finansowe odbywają się na zasadach ustalonych z Wolontariuszem PRZED dokonaniem zakupów.