Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

adres: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań


Podległe jednostki UAM: