Przewodnik doktoranta

Rekrutacja na studia doktoranckie na UAM

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2016/2017

Sprawy socjalno-bytowe

Sprawdź szczegóły odnośnie spraw socjalno-bytowych doktorantów na UAM.

Ubezpieczenie zdrowotne

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Mobilność doktorantów

The Lifelong Learning Programme Erasmus

Program MOST

WZÓR - Ramy dla punktacji ECTS w skali 4 lat studiów doktoranckich

Wzór - Efekty kształcenia na studiach doktoranckich

Karta przedmiotu UAM

Załącznik do wniosku PIT 8 c - Studia doktoranckie

Kwestionariusz osobowy

Wniosek o przerwę wypoczynkową doktoranta/-ki

Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiach doktoranckich

Samodzielna sekcja ds. studiów doktoranckich

adres: Collegium Martineum
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
p. 222

ssduam@amu.edu.pl
tel. 61 829 4340

mgr Magdalena Grasewicz - Specjalista
e-mail: magdalena.grasewicz@amu.edu.pl
tel. 61 829 4420

poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00