Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

Elektroniczna rejestracja w systemie IRK rozpocznie się 20.07.2020 roku!

Więcej informacji podamy wkrótce.

SZKOŁA DOKTORSKA  

Od 1 października 2019 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej.

W ramach Szkoły Doktorskiej funkcjonują:

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Studia są bezpłatne.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej - informacje

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpocznie się 20.07.2020 roku, wtedy zostaną uruchomione zapisy. Sprawdź co musisz zrobić, aby rozpocząć doktorat na UAM.

Recruitment - all information