Skład zespołów kwalifikacyjnych

Skład Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej UAM na roku akademicki 2020/2021

ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk – przewodniczący

prof. UAM dr hab. Beata Messyasz – zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Jerzy Fiećko

prof. dr hab. Leszek Skrzypczak

prof. dr hab. Witold Szczuciński

prof. dr hab. Andrzej Twardowski

prof. dr hab. Jacek Witkoś

prof. UAM dr hab. Joanna Haberko

prof. UAM dr hab. Rafał Koschany

prof. UAM dr hab. Mariusz Pietrowski

mgr Marta Jędrzejczyk – przedstawicielka doktorantów, sekretarz

mgr Dawid Gralik – przedstawiciel doktorantów

Zespoły kwalifikacyjne na rok akademicki 2020/2021:

NAUKI ŚCISŁE

Dyscyplina ASTRONOMIA

prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska - przewodnicząca

prof. dr hab. Sławomir Breiter

prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow

prof. UAM dr hab. Przemysław Bartczak

dr hab. Anna Marciniak – członek oraz sekretarz

mgr Karolina Dziadura – przedstawicielka doktorantów

Dyscyplina NAUKI FIZYCZNE

prof. dr hab. Adam Lipowski – przewodniczący

prof. UAM dr hab. Gotard Burdziński

prof. UAM dr hab. Karol Bartkiewicz

prof. UAM dr hab. Jacek Gapiński

prof. UAM dr hab. Jędrzej Kociński

prof.  dr hab. Maciej Kozak

prof. UAM dr hab. Piotr Kozłowski

prof.  dr hab. Ireneusz Weymann

mgr Joanna Wola - przedstawicielka doktorantów

mgr Anna Kolańczyk – Marszałek – sekretarz

Dyscyplina INFORMATYKA

prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański - przewodniczący

prof. UAM dr hab. Stanisław Gawiejnowicz

prof. dr hab. Jerzy Jaworski

prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak

prof. dr hab. Maciej Wygralak

mgr Andrzej Kokosza – przedstawiciel doktorantów

lic. Elżbieta Skrzypczak - sekretarz

Dyscyplina MATEMATYKA

prof. dr hab. Tomasz Schoen - przewodniczący

prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki

prof. UAM dr hab. Michał Jasiczak

prof. UAM dr hab. Łukasz Pańkowski

prof. dr hab. Grzegorz Banaszak

mgr Andrzej Kokosza – przedstawiciel doktorantów

lic. Elżbieta Skrzypczak - sekretarz

Dyscyplina NAUKI CHEMICZNE

prof. dr hab. Marcin Hoffmann - przewodniczący

prof UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka

prof. UAM dr hab. Izabela Sobczak

prof. UAM dr hab. Małgorzata Teresa Kaczmarek

prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

mgr Natalia Szymaszek – przedstawicielka doktorantów

mgr Agnieszka Kurzajak – sekretarz

NAUKI SPOŁECZNE

Dyscyplina NAUKI PRAWNE

prof. UAM  dr hab. Katarzyna Kokocińska - przewodnicząca

prof.  dr hab. Wojciech Dajczak

prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa

prof. UAM dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska

prof. UAM dr hab. Wojciech Piątek

prof. UAM dr hab. Marcin Walasik

mgr Adrian Malicki – przedstawiciel doktorantów

mgr Marzena Osiurak - sekretarz

Dyscyplina: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

prof. UAM dr hab Artur Bajerski - przewodniczący

prof. UAM dr hab. Paweł Churski

prof. UAM dr hab. Jan Hauke

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak

prof. UAM dr hab. Robert Kudłak

prof. UAM dr hab. Sylwia Staszewska

mgr Adam Wronkowski – przedstawiciel doktorantów

mgr Rafał Lemański – sekretarz

Dyscyplina PSYCHOLOGIA

prof. UAM dr hab. Adam Putko - przewodniczący

prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk

prof. UAM dr hab. Monika Obrębska

prof. UAM dr hab. Anna Słysz

prof. UAM dr hab. Emilia Soroko

mgr Maciej Behnke – przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Agnieszka Weltrowska – sekretarz

Dyscyplina PEDAGOGIKA

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – przewodnicząca  

prof. dr hab. Tomasz Gmerek

prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć

prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

prof. dr hab. Magdalena Piorunek

prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

mgr Magdalena Biela – przedstawicielka doktorantów

mgr Marzena Wodzińska - sekretarz

Dyscyplina NAUKI SOCJOLOGICZNE

prof. UAM dr hab. Marek Nowak– przewodniczący 

prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski

prof. UAM dr hab. Monika Oliwa - Ciesielska

prof. UAM dr hab. Piotr Matczak

prof. UAM. dr hab. Iwona Przybył

mgr Tomasz Kasprzak  – przedstawiciel doktorantów

prof. UAM dr hab. Marek Nowak – sekretarz

Dyscyplina NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI

prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Bogdan Korzel

prof. UAM dr hab. Edward Jeliński

prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz

prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz

prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski

mgr Faustyna Kowalska – przedstawicielka doktorantów

mgr Eliza Nowicka - sekretarz

Dyscyplina NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH

prof. dr hab. Mariusz Urbański – przewodniczący

prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak

prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska – Jasion

prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

prof. UAM dr hab. Dorota Piontek

prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska

mgr Marta Durczok – przedstawicielka doktorantów

mgr Agnieszka Weltrowska  – sekretarz

Dyscyplina NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler  - przewodniczący 

prof. dr hab. Jerzy Konieczny

prof. UAM dr hab. Krzysztof Malinowski

prof. UAM dr hab. Mirosław Skarżyński

prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski

mgr Faustyna Kowalska – przedstawicielka doktorantów

mgr Eliza Nowicka – sekretarz

NAUKI HUMANISTYCZNE

Dyscyplina ARCHEOLOGIA

prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki – przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk

prof. dr hab. Rafał Koliński

prof. UAM dr hab. Michał Pawleta

prof. UAM dr hab. Artur Różański

mgr Olga Dec – przedstawiciel doktorantów

mgr Agnieszka Piasecka - sekretarz

Dyscyplina NAUKI TEOLOGICZNE

ks. prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak - przewodniczący

ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski

ks. prof. UAM dr hab. Tomasz Nawracała

ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski

ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba

mgr Marta Sienkiewicz – przedstawicielka doktorantów

mgr inż. Grażyna Grodź - sekretarz

Dyscyplina NAUKI O SZTUCE

prof. UAM dr hab. Magdalena Walter – Mazur – przewodnicząca

prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

prof. UAM dr hab. Michał Haake

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba

mgr Patrycja Waśkowiak – przedstawicielka doktorantów

prof. UAM dr hab. Michał Haake – sekretarz

Dyscyplina NAUKI O KULTURZE I RELIGII

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska - przewodnicząca

prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska

prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

prof. UAM dr hab. Przemysław Rotengruber

prof. UAM dr hab.  Magdalena Kamińska

prof. dr hab. Jacek Wachowski

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

prof. UAM dr hab.  Katarzyna Marciniak

prof. UAM dr hab.  Natalia Bloch

mgr Franiszek Chwałczyk – przedstawiciel doktorantów

dr Marta Wiśniewska – sekretarz

Dyscyplina HISTORIA

prof. UAM dr hab. Michał Zwierzykowski – przewodniczący

prof. dr hab. Jarosław Nikodem

prof. UAM dr hab. Maria Solarska

prof. UAM dr hab. Rafał Dobek

prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska

prof. UAM dr hab. Witold Tyborowski

prof. UAM dr hab. Beata Halicka

mgr Adrian Trzoss – przedstawiciel doktorantów

dr hab. Bernadetta Manyś - sekretarz

Dyscyplina FILOZOFIA

prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak  - przewodniczący 

prof. UAM dr hab. Karolina Cern

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński

prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak

prof. UAM dr hab. Radosław Kazibut

prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynowicz

mgr Anna Piekarska  – przedstawicielka doktorantów

mgr Filip Leszczyński – sekretarz

NAUKI PRZYRODNICZE

Dyscyplina NAUKI BIOLOGICZNE

prof. dr hab. Hanna Kmita - przewodnicząca

dr hab.  Sławomir Borek

prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak

dr hab.  Anita Szwed

prof. dr hab. Witold Wachowiak

mgr Artur Trzebny  - przedstawiciel doktorantów

mgr Małgorzata Klimorowska  - sekretarz

Dyscyplina NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz - przewodniczący

prof. dr hab. Błażej Berkowski

prof. dr hab. Leszek Kolendowicz

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko

prof. UAM dr hab. Katarzyna Skolasińska

dr Grzegorz Borkowski

mgr Adam Młynarczyk – przedstawiciel doktorantów

mgr Izabela Woźniak – sekretarz

NAUKI O JĘZYKU I LITERATURZE

Dyscyplina JĘZYKOZNAWSTWO

prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek – przewodnicząca

prof. UAM dr hab. Catharina Badstubner-Kizik

prof. UAM dr hab. Piotr Cegłowski

prof. UAM dr hab. Piotr Gąsiorowski

prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński

prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek

prof. dr hab. Tomasz Mika

prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda

prof. UAM dr hab. Bogusława Whyatt

mgr Marcin Naranowicz - przedstawiciel doktorantów

mgr Agnieszka Kalecińska - sekretarz

Dyscyplina – LITERATUROZNAWSTWO

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – przewodnicząca

prof. UAM dr hab. Paulina Ambroży

prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak

prof. UAM dr hab. Alfons Gregori i Gomis

prof. UAM dr hab. Magdalena Koch

prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał

prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa

prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik

mgr Krzysztof Witczak - przedstawiciel doktorantów

mgr Agnieszka Kalecińska – sekretarz