Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

23.07.2020

Rozpoczęcie przyjmowania dokumentów

Miejsce składania dokumentów – Biuro Szkoły Doktorskiej ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, 2 piętro, pokój 222

27.07.2020

Zakończenie rejestracji w systemie IRK

23.08.2020

Zakończenie przyjmowania dokumentów

do godziny 14:00

24.08.2020

Termin rozmów kwalifikacyjnych

7.09.2020 - 12.09.2020

Ogłoszenie listy rankingowej

16.09.2020

Ogłoszenie list osób przyjętych w IRK i na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UAM

18.09.2020