Limity miejsc wg dyscyplin naukowych na rok akademicki 2020/2021

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: 50 miejsc

 • archeologia – 3 miejsca
 • filozofia  – 3 miejsca
 • historia – 8 miejsc
 • językoznawstwo – 15 miejsc
 • literaturoznawstwo – 15 miejsc
 • nauki o kulturze i religii – 4 miejsca
 • nauki o sztuce – 2 miejsca

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach: 36 miejsc

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 3 miejsca
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – 4 miejsca
 • nauki o polityce i administracji – 5 miejsc
 • nauki o bezpieczeństwie – 2 miejsca
 • nauki prawne – 8 miejsc
 • nauki socjologiczne – 4 miejsca
 • pedagogika – 6 miejsc
 • psychologia – 4 miejsca

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: 56 miejsc

 • astronomia – 2 miejsca
 • informatyka – 3 miejsca
 • matematyka – 5 miejsc
 • nauki biologiczne – 17 miejsc
 • nauki chemiczne – 16 miejsc
 • nauki fizyczne – 7 miejsc
 • nauki o Ziemi i środowisku – 6 miejsc

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie: 2 miejsca

 • nauki teologiczne - 2 miejsca

Razem 144 miejsca