Szczegółowe kryteria postępowania rekrutacyjnego

Szczegółowe kryteria postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021