Terminy indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin

Astronomia / Astronomy

Archeologia / Archeology

Filozofia / Philosophy

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna / Socio-economic geography and spatial planning

Historia / History

Informatyka / Computer science

Językoznawstwo / Linguistics

Literaturoznawstwo/ Literature studies

Matematyka / Math

Nauki biologiczne / Biological sciences

Nauki chemiczne / Chemical sciences

Nauki fizyczne / Physical sciences

Nauki o bezpieczeństwie / Security study

Nauki o komunikacji społecznej i mediach / Social communication and media sciences

Nauki o kulturze i religii / Cultular and religious sciences

Nauki o sztuce / Art sciences

Nauki o polityce i administracji / Political and administrative sciences

Nauki prawne / Legal sciences

Nauki socjologiczne / Sociological sciences

Nauki teologiczne / Theological sciences

Nauka o Ziemi i środowisku / Earth and environmental sciences

Pedagogika / Pedagogy

Psychologia / Psychology