Akustyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Kierunek akustyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związanego z rosnącą liczbą osób niedosłyszących oraz ochroną środowiska przed hałasem. Program studiów realizuje interdyscyplinarność (zagadnienia fizyczne, medyczne, psychologiczne, psychoakustyczne, ekonomiczne – Protetyka Słuchu oraz fizyczne, ochronę środowiska, psychologiczne, psychoakustyczne, ekonomiczne – Ochrona Przed Hałasem). Zdecydowana większość absolwentów kierunku znajduje pracę w swoim zawodzie. Część studentów decyduje się kontynuować edukację na kierunku Akustyka, studia II stopnia. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Atuty kierunku

 • interdyscyplinarność,
 • praktyczny charakter studiów (zdecydowana większość wszystkich zajęć stanowią zajęcia o charakterze praktycznym),
 • możliwość znalezienia pracy w zawodzie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (studia w formie stacjonarnej),
 • Protetyka słuchu (studia w formie niestacjonarnej).

Wybrane przedmioty na studiach

 • Audiometria tonalna,
 • Audiometria mowy,
 • Miernictwo aparatów słuchowych,
 • Dopasowanie aparatów słuchowych,
 • Fizjologia i patofizjologia słuchu,
 • Hałas komunikacyjny,
 • Akustyka budowlana,
 • Akustyka wnętrz.

Praca po studiach

 • punkty protetyczne (dopasowanie aparatów słuchowych, wykonywanie badań słuchu),
 • szpitale, kliniki (wykonywanie badań słuchu, ustawianie implantów ślimakowych),
 • dystrybutorzy aparatów słuchowych,
 • producenci aparatów słuchowych i sprzętu audiometrycznego,
 • Inspektoraty ochrony środowiska,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • firmy i laboratoria badawcze zajmujące się pomiarami hałasu,
 • firmy konsultingowe w zakresie ochrony przed hałasem.

Akustyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 15

Opis studiów 

Podstawowym celem kształcenia na kierunku akustyka studia II stopnia jest poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki. W trakcie studiów studenci czynnie uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w czterech zakładach naukowych. Najlepsi studenci mogą kontynuować swoją karierę naukową na studium doktoranckim. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Atuty kierunku

 • interdyscyplinarność,
 • możliwość poszerzenia praktycznej wiedzy z zakresu akustyki,
 • możliwość znalezienia pracy w zawodzie.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Akustyka środowiska,
 • Ultradźwięki,
 • Ultradźwięki w medycynie i technice,
 • Elektroakustyka,
 • Praktyczne zastosowanie pakietu Matlab,
 • Modelowanie hałasu lotniczego,
 • Elementy przedsiębiorczości,
 • Psychofizyka,
 • Fonoskopia.

Praca po studiach

 • punkty protetyczne (dopasowanie aparatów słuchowych, wykonywanie badań słuchu),
 • szpitale, kliniki (wykonywanie badań słuchu, ustawianie implantów ślimakowych),
 • dystrybutorzy aparatów słuchowych,
 • producenci aparatów słuchowych i sprzętu audiometrycznego,
 • Inspektoraty ochrony środowiska,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • firmy i laboratoria badawcze zajmujące się pomiarami hałasu,
 • firmy konsultingowe w zakresie ochrony przed hałasem,
 • firmy nagłośnieniowe,
 • studia nagrań,
 • studia radiowe i telewizyjne.