Akustyka, specjalność protetyka słuchu

Opis wkrótce.