Akustyka, specjalność protetyka słuchu

studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Opis kierunku

Studia na specjalności Protetyka Słuchu prowadzone są w formie niestacjonarnej. Po przyswojeniu wiadomości teoretycznych, studenci w ramach przedmiotów zawodowych uczą się wykonywać badania słuchu, wkładki uszne, diagnozować i naprawiać aparaty słuchowe oraz dopasowywać aparaty słuchowe. Po zakończeniu całego specjalistycznego bloku zajęć praktycznych studenci potrafią w profesjonalny sposób pomóc osobie niedosłyszącej.

Atuty kierunku

Studia kończą się pracą dyplomową, w ramach, której studenci realizują poszczególne etapy dopasowania aparatu słuchowego dla konkretnej osoby niedosłyszącej. Pracownia obejmuje wykonanie niezbędnych badań słuchu (audiometria tonalna, mowy, obiektywna), wykonanie wkładki usznej, miernictwa oraz dopasowania aparatów słuchowych.