Akustyka, specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Oprócz przyswajania wiadomości teoretycznych studenci w ramach przedmiotów zawodowych uczą się wykonywać badania słuchu, wkładki uszne, diagnozować i naprawiać aparaty słuchowe oraz dopasowywać aparaty słuchowe. Dodatkowo, studenci uczestniczą w zajęciach, na których poznają najnowsze metody prognozowania hałasu (komunikacyjnego i przemysłowego) oraz metody redukcji tego hałasu.

Studenci kierunku Akustyka odbywają również praktyki zawodowe w punktach protetycznych, gdzie mają możliwość brania czynnego udziału m.in. w prowadzeniu badań słuchu dla osób niedosłyszących oraz dopasowywaniu im aparatów słuchowych i sprzętu wspomagającego słyszenie. Ponadto, w ramach praktyk tzw. hałasowych, studenci mają możliwość uczestniczenia w pomiarach hałasu realizowanych przez pracowników Instytutu Akustyki.

Atuty kierunku

W trakcie studiów studenci mają również możliwość uczestnictwa w warsztatach, w ramach, których prezentują swoje osiągnięcia i produkty producenci aparatów słuchowych. Jest to okazja bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami branży producenckiej.

Studia kończą się pracą dyplomową, w ramach, której studenci realizują poszczególne etapy dopasowania aparatu słuchowego dla konkretnej osoby niedosłyszącej. Pracownia obejmuje wykonanie niezbędnych badań słuchu (audiometria tonalna, mowy, obiektywna), wykonanie wkładki usznej, miernictwa oraz dopasowania aparatów słuchowych.