Analiza i przetwarzanie danych

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 18/14

Opis kierunku

Analiza i przetwarzanie danych odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży Data Science. Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy w obszarach analizy i zarządzania danymi, baz danych oraz  przetwarzania informacji i ich wizualizacji.

Studia są kierowane do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów oczekuje się umiejętności precyzyjnego myślenia oraz podstawowej wiedzy informatycznej. Przed rozpoczęciem studiów odbędzie się test kompetencyjny, którego zadaniem będzie diagnoza umiejętności studentów w celu dostosowania zajęć do ich poziomu wiedzy.

Atuty kierunku:

Wybrane przedmioty na studiach:

Praca po studiach:

Przykładowe stanowiska,na których można pracować po ukończeniu kierunku: