Analiza i przetwarzanie danych

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 18/14

Opis kierunku

Analiza i przetwarzanie danych odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży Data Science. Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy w obszarach analizy i zarządzania danymi, baz danych oraz  przetwarzania informacji i ich wizualizacji.

Studia są kierowane do absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów oczekuje się umiejętności precyzyjnego myślenia oraz podstawowej wiedzy informatycznej. Przed rozpoczęciem studiów odbędzie się test kompetencyjny, którego zadaniem będzie diagnoza umiejętności studentów w celu dostosowania zajęć do ich poziomu wiedzy.

Atuty kierunku:

 • Nowoczesny program studiów;
 • Wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu oraz eksperci z firm partnerskich;
 • Dodatkowe bezpłatne szkolenia pomagające wejść na rynek pracy.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Algorytmy i struktury danych,
 • Podstawy programowania,
 • Systemy operacyjne,
 • Przedmiot kierunkowy - systemy informatyczne,
 • Analiza danych.

Praca po studiach:

Przykładowe stanowiska,na których można pracować po ukończeniu kierunku:

 • samodzielny specjalista ds. przetwarzania danych, np. w branży IT,
 • pracownik administracji publicznej lub państwowej,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczej,
 • statystyk,
 • projektant i programista baz danych,
 • analityk finansowy lub biznesowy.