Archeologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Studia w Instytucie Archeologii to nie tylko zdobywanie wiedzy i doświadczenia, ale także wielka przygoda, która odbywa się na ścieżkach, czasami żmudnego, ale zawsze ciekawego rozwiązywania zagadek przeszłości. Przyszli absolwenci mogą się uczyć od naukowców o międzynarodowym doświadczeniu. Badania naukowe są skoncentrowane na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie, Archeologii Basenu Morza Śródziemnego oraz sposobach skutecznej i nowoczesnej ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W programach studiów wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geologii, geografii oraz nauk ścisłych. Zakres swej specjalizacji można kształtować zgodnie z zainteresowaniami w trakcie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Atuty kierunku

Absolwenci archeologii to najczęściej osoby kreatywne o szerokim zakresie umiejętności i zainteresowań. Już w trakcie studiów uczą się pracy w zespole, kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości (m.in. genetyki, geofizyki, geografii czy chemii). Archeologia to przede wszystkim „otwarty” kierunek studiów, który daje możliwość uprawiania nauki na wiele różnych sposobów i pozwala na prowadzenie badań praktycznie na całym świecie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna,
 • Archeologia Orientalna i Antyczna.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Archeologia powszechna (części od I do VI),
 • Metodyka badań terenowych,
 • Technologie informacyjne w archeologii,
 • Archeologia starożytnego Egiptu,
 • Archeologia i sztuka Anatolii,
 • Podstawy historii i metodologii archeologii,
 • Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy,
 • Człowiek i środowisko w epoce kamienia między Bałtykiem a Alpami,
 • Archeologia historyczna,
 • Dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej.

Praca po studiach

Absolwenci Instytutu Archeologii UAM to cenieni profesjonaliści, posiadający rozległą wiedzę i pełne kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach naukowych, muzealnych, konserwatorskich, kulturalno-oświatowych i turystycznych. Możliwości pracy "po studiach" są duże, ponieważ w trakcie studiów archeologicznych w Poznaniu można zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, dające większe szanse na rynku pracy w ramach projektów krajowych i międzynarodowych.

Archeologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Studia w Instytucie Archeologii to nie tylko zdobywanie wiedzy i doświadczenia, ale także wielka przygoda, która odbywa się na ścieżkach, czasami żmudnego, ale zawsze ciekawego rozwiązywania zagadek przeszłości. Przyszli absolwenci mogą się uczyć od naukowców o międzynarodowym doświadczeniu. Badania naukowe są skoncentrowane na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie, Archeologii Basenu Morza Śródziemnego oraz sposobach skutecznej i nowoczesnej ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W programach studiów wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geologii, geografii oraz nauk ścisłych. Zakres swej specjalizacji można kształtować zgodnie z zainteresowaniami w trakcie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Atuty kierunku

Absolwenci archeologii to najczęściej osoby kreatywne o szerokim zakresie umiejętności i zainteresowań. Już w trakcie studiów uczą się pracy w zespole, kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości (m.in. genetyki, geofizyki, geografii czy chemii). Archeologia to przede wszystkim „otwarty” kierunek studiów, który daje możliwość uprawiania nauki na wiele różnych sposobów i pozwala na prowadzenie badań praktycznie na całym świecie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Dziedzictwo Archeologiczne.

Praca po studiach

Absolwenci Instytutu Archeologii UAM to cenieni profesjonaliści, posiadający rozległą wiedzę i pełne kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach naukowych, muzealnych, konserwatorskich, kulturalno-oświatowych i turystycznych. Możliwości pracy "po studiach" są duże, ponieważ w trakcie studiów archeologicznych w Poznaniu można zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, dające większe szanse na rynku pracy w ramach projektów krajowych i międzynarodowych.