Astronomia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis studiów

Astronomia jest obok matematyki i fizyki podstawowym kierunkiem studiów w kanonie akademickich studiów w obszarze nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku astronomia na najwyższym poziomie. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii.

Atuty kierunku

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku astronomia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub pracy zawodowej. Nieliczni absolwenci, którzy nie kontynuują studiów znajdują zatrudnienie przeważnie w firmach informatycznych dzięki swojemu gruntownemu praktycznemu przygotowaniu w tym obszarze. Również firmy z obszary zastosowań technik satelitarnych stanowią potencjalne miejsca zatrudnienia licencjatów po astronomii.

Specjalności w ramach kierunku

 • Astronomia obserwacyjna,
 • Zastosowanie sztucznych satelitów Ziemi.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Pracownia informatyczna,
 • Astronomia ogólna,
 • Mechanika nieba,
 • Fotometria,
 • Spektroskopia,
 • Astrofizyka gwiazdowa.

Praca po studiach

 • instytucje edukacyjne,
 • instytucje naukowe,
 • instytucje finansowe,
 • firmy informatyczne,
 • własna działalność gospodarcza.

Astronomia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 10

Opis studiów

Astronomia jest obok matematyki i fizyki podstawowym kierunkiem studiów w kanonie akademickich studiów w obszarze nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku astronomia na najwyższym poziomie. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii.

Atuty kierunku

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku astronomia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) lub pracy zawodowej. Nieliczni absolwenci, którzy nie kontynuują studiów znajdują zatrudnienie w placówkach naukowych, naukowo badawczych lub w gospodarce, najczęściej w firmach informatycznych dzięki swojemu gruntownemu praktycznemu przygotowaniu w tym obszarze.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody matematyczne astronomii,
 • Mechanika nieba,
 • Elektrodynamika,
 • Astrofizyka gwiazdowa,
 • Astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna,
 • Astrofizyka obserwacyjna.

Praca po studiach

 • placówki naukowe i naukowo-badawcze,
 • instytucje edukacyjne,
 • instytucje finansowe,
 • firmy informatyczne,
 • własna działalność gospodarcza.