Bałkanistyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie bałkanistyki. Językami kierunkowymi są: język albański, język rumuński, język macedoński oraz język turecki.

Lektoraty prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy, a pozostałe zajęcia wyspecjalizowani pracownicy naukowo-dydaktyczni.

Atuty kierunku

Absolwent posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości trzech języków regionu – z grupy języków słowiańskich: macedońskiego, serbskiego i bułgarskiego (B1) oraz z grupy języków niesłowiańskich: rumuńskiego, tureckiego i albańskiego (B1). Poza językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (B2). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także wiedzę z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich.


Specjalności w ramach kierunku

 • Translatorska,
 • Kulturowo-turystyczna.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Lektorat słowiańskiego języka nowożytnego regionu,
 • Lektorat niesłowiańskiego języka nowożytnego regionu (j. turecki),
 • Bałkański folklor słowny,
 • Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej,
 • Wprowadzenie do prawosławia,
 • Wprowadzenie do islamu,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach,
 • Tłumacz i media współczesne,
 • Podstawy teorii przekładu,
 • Przedsiębiorczość akademicka.

Praca po studiach

Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w:

 • administracji rządowej, samorządowej,
 • instytucjach krajowych,
 • organach Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych, kulturalnych, oświatowych, wydawniczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • fundacjach,
 • instytucjach gospodarczych,
 • środkach masowego przekazu.

Bałkanistyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 12

Opis studiów

Bałkanistyka to nie tylko studia humanistyczne, ale przede wszystkim kulturowe. Jako kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych ze względu na swój przedmiot, metodologię oraz efekty naukowo-badawcze.

Studia bałkanistyczne II stopnia koncentrują się na uzyskiwaniu zaawansowanej kompleksowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie słowiańskich oraz niesłowiańskich języków bałkańskich, historii Bałkanów, antropologii i etnologii Półwyspu Bałkańskiego i literatury bałkańskiej w ich ujęciach narodowych, modelowych i porównawczych, historii narodów oraz państw bałkańskich i na zróżnicowaniu etnicznym oraz kulturowym Półwyspu Bałkańskiego.

Atuty kierunku

Celem kształcenia jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultur, literatur krajów bałkańskich oraz zdobycia umiejętności językowych (w zakresie słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich), dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, turystyki, firmach handlowych, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, instytucjach samorządowych i w różnego typu mediach.

Specjalności w ramach kierunku

 • Translatorska,
 • Bałkanistyka kultur południowo- i zachodniosłowiańskich.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu,
 • Lektorat  niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu,
 • Współczesne systemy polityczno-ustrojowe na Bałkanach,
 • Bałkany we współczesnych dyskursach naukowych i publicznych,
 • Komunikacja międzykulturowa dla translatorów,
 • Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza,
 • Nacjonalizm - teorie a praktyka na Bałkanach,
 • Rozwój myśli politycznej na Bałkanach.


Praca po studiach

Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w:

 • administracji rządowej, samorządowej,
 • instytucjach krajowych,
 • organach Unii Europejskiej,
 • placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • fundacjach,
 • instytucjach gospodarczych,
 • środkach masowego przekazu.