Bezpieczeństwo narodowe

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Jeśli kwestie związane z bezpieczeństwem to Twoja pasja, to znalazłeś idealny kierunek! Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują Cię do pracy w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach. Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego. Dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Podczas naszych studiów będziesz miał okazję do odbycia kursu kwalifikującego do otrzymania tytułu ratownika.

Atuty kierunku

W roku 2017 kierunek bezpieczeństwo narodowe został wyróżniony certyfikatem "Lider kształcenia jakości" w ramach programu "Studia z przyszłością". W ramach tego kierunku każdy student odbywa 3-miesięczną praktykę zawodową.

Specjalności w ramach kierunku

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Zarządzane kryzysowe.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawne podstawy bezpieczeństwa,
 • Polityka bezpieczeństwa,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe,
 • System bezpieczeństwa narodowego,
 • Wstęp do zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa,
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Praca po studiach

Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego, (Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Służbach Kontrwywiadu Wojskowego, Służbach Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Służbach Granicznych, Służbach Celnych, Służbach Więziennych) oraz agencjach ochrony osób i mienia.

Bezpieczeństwo narodowe

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia z zakresu bezpieczeństwa narodowego bądź nauk pokrewnych to jest to idealna szansa dla Ciebie, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kontynuując studia na jednej z unikalnych specjalności dołączysz do grona pożądanych znawców tematyki bezpieczeństwa. Wybierając nasze studia decydujesz się na fachową opiekę ekspertów, którzy zadbają o Twoje przygotowanie do bycia konkurencyjnym pracownikiem, gotowym zajmować najwyższe stanowiska w służbach wojskowych, wywiadowczych, celnych jak i rządowych.

Atuty kierunku

W 2017 roku kierunek bezpieczeństwo narodowe został wyróżniony certyfikatem "Studia z przyszłością". W ocenie komisji, która przyznała to wyróżnienie nasz kierunek pozwala nabyć studentom przydatne umiejętności praktyczne, szczególnie użyteczne na rynku pracy.

Specjalności w ramach kierunku

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • Zarządzane kryzysowe.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geografia bezpieczeństwa,
 • Prawo obronne RP,
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo ekonomiczne,
 • Metodologia badań bezpieczeństwa,
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego,
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych,
 • Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa.

Praca po studiach

Studia II stopnia dzięki poszerzonej ofercie specjalności i nowym przedmiotom uczynią z Ciebie eksperta w zakresie wielu współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego siłach zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, agencjach wojskowych i wywiadowczych.