Biofizyka

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50/25

Opis studiów

Biofizyka zajmuje się badaniem fizycznych podstaw procesów życiowych na różnych poziomach organizacji, od pojedynczych cząsteczek przez organelle i komórki, aż do organizmów i całych ekosystemów. Celem biofizyki jest również wyjaśnienie i ilościowy opis procesów biologicznych z wykorzystaniem stosowanych w fizyce aparatury, technik eksperymentalnych i modelowania. W ostatnich latach ważną częścią biofizyki jako dyscypliny naukowej stała się również nauka o widzeniu (ang. Vision Science). Specjalność biofizyka molekularna będzie interesująca dla osób chcących zrozumieć, jak podstawowe prawa fizyki rządzą funkcjonowaniem organizmów żywych. Specjalność optyka okularowa z optometrią adresowana jest do osób pragnących dowiedzieć się, jak funkcjonuje wzrok i jak można go diagnozować i korygować.

Atuty kierunku

Kierunek biofizyka prowadzony przez Wydział Fizyki UAM posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na studentów czekają komfortowe sale dydaktyczne, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozbudowana infrastruktura badawcza. Ponadto studia na tak interdyscyplinarnym kierunku jak Biofizyka, to nie tylko okazja do poznania prawideł rządzących materią ożywioną, ale również niesamowity trening umysłu, który pomoże zmierzyć się z każdym wyzwaniem zawodowym w przyszłości.


Specjalności w ramach kierunku

 • Biofizyka molekularna,
 • Optyka okularowa z optometrią.


Wybrane przedmioty na studiach

 • Repetytorium z matematyki,
 • Podstawy biochemii,
 • Fundamentals of biophysics,
 • Fizyka procesów biologicznych,
 • Podstawy spektroskopii,
 • Optyka fizjologiczna,
 • Biologia układu wzrokowego,
 • Optyka okularowa,
 • Procedury badania refrakcji,
 • Procedury optometryczne.

Praca po studiach

Absolwenci specjalności biofizyka molekularna realizują swoją karierę zawodową w szkolnictwie, instytucjach naukowych, firmach zaawansowanej technologii oraz prowadząc własną działalność gospodarczą. Rynek pracy dla absolwentów optyki okularowej jest również dobrze rozwinięty i obejmuje zakłady optyczne, gabinety optometryczne, zakłady produkcyjne z branży optycznej, a także firmy zajmujące się dystrybucją i serwisowaniem sprzętu optycznego.

Biofizyka

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 15

Opis studiów


Biofizyka zajmuje się badaniem fizycznych podstaw procesów życiowych na różnych poziomach organizacji, od pojedynczych cząsteczek przez organelle i komórki, aż do organizmów i całych ekosystemów. Celem biofizyki jest również wyjaśnienie i ilościowy opis zjawisk fizycznych oraz procesów biochemicznych zachodzących w żywych organizmach z wykorzystaniem stosowanych w fizyce aparatury, technik eksperymentalnych i modelowania. Studia II stopnia przeznaczone są dla osób pragnących wykorzystać swoje dotychczasowe umiejętności i wiedzę przy zgłębianiu tej interdyscyplinarnej dziedziny, w szczególności tych, którzy myślą o przyszłej pracy naukowej w jednostkach naukowo-badawczych czy przedsiębiorstwach prowadzących działalność badawczą.

Atuty kierunku

Kierunek biofizyka prowadzony przez Wydział Fizyki UAM posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na studentów czekają komfortowe sale dydaktyczne, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozbudowana infrastruktura badawcza. Studia na tak interdyscyplinarnym kierunku jak Biofizyka, to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy z zakresu tzw. Life Science, ale również niesamowity trening umysłu, który pomoże absolwentom zmierzyć się z każdym wyzwaniem zawodowym w przyszłości!

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Fizyka materii miękkiej,
 • Fizyka ciała stałego,
 • Analiza strukturalna biomolekuł,
 • Dyfuzja w ośrodkach prostych i złożonych,
 • Fotofizyka biomolekuł,
 • Instrumenty do badania materii miękkiej,
 • Transport energii i elektronów w biomolekułach,
 • Metody eksperymentalne biofizyki,
 • Zarządzanie własnością intelektualną.

Praca po studiach

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku biofizyka przygotowany będzie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich na uczelniach krajowych i zagranicznych, bądź podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach zainteresowanych rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Szerokie horyzonty uzyskane na tych studiach sprawiają, że nasi absolwenci są  atrakcyjnymi kandydatami do pracy w wielu firmach o bardzo zróżnicowanych profilach.