Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Kierunek Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna łączy w sobie aspekty fizyki, chemii, biologii oraz matematyki. Ewoluując z tych dziedzin stworzyła silną i spójna dyscyplinę naukową, mająca odniesienie w medycynie oraz w przemyśle. Kierunek umożliwia studentom w pełni zsynchronizowane, interdyscyplinarne kształcenie się w wymienionych naukach przyrodniczych, zgodnie ze specjalnie przygotowanym programem studiów. Biofizyka to nie tylko okazja poznania prawideł rządzących światem materii, ale również niesamowity trening umysłu, który pomoże Ci zmierzyć się z każdym wyzwaniem zawodowym w przyszłości.

Atuty kierunku:

Wybrane przedmioty na studiach:

Praca po studiach: