Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Kierunek Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna łączy w sobie aspekty fizyki, chemii, biologii oraz matematyki. Ewoluując z tych dziedzin stworzyła silną i spójna dyscyplinę naukową, mająca odniesienie w medycynie oraz w przemyśle. Kierunek umożliwia studentom w pełni zsynchronizowane, interdyscyplinarne kształcenie się w wymienionych naukach przyrodniczych. Biofizyka to nie tylko okazja poznania prawideł rządzących światem materii, ale również niesamowity trening umysłu, który pomoże Ci zmierzyć się z każdym wyzwaniem zawodowym w przyszłości.

Atuty kierunku:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, biologii i chemii w zakresie pozwalającym na zrozumienie i interpretację obserwowanych zjawisk i procesów biologicznych oraz swobodne posługiwanie się podstawową terminologią tych dziedzin nauki;
 • nauczenie metodyki pracy doświadczalnej, analizy danych, tworzenia modeli matematycznych oraz symulacji komputerowych;
 • zapoznanie z podstawowymi technikami laboratoryjnymi związanymi z przygotowaniem i analizą preparatów biologicznych;
 • wykształcenie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy biofizyka.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Podstawy termodynamiki,
 • Podstawy biochemii,
 • Podstawy optyki,
 • Biophysical laboratory,
 • Fotowoltaika,
 • Fizyka cieczy.

Praca po studiach:

 • szkolnictwo,
 • instytucje naukowe,
 • firmy zaawansowanej technologii,
 • własna działalność gospodarcza.