Biofizyka, specjalność optyka okularowa z optometrią

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Celem studiów I stopnia na kierunku biofizyka i specjalności optyka okularowa z optometrią jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów – optyków okularowych, potrafiących dobrać i wykonać okulary korekcyjne oraz inne pomoce wzrokowe, jak również wykonać badanie refrakcji w ramach podstawowej diagnostyki układu wzrokowego. Wydział nieustannie poszerza obszary współpracy naukowej, dydaktycznej i technicznej z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami środowiskowymi. Podpisane umowy o współpracy pozwalają wzmocnić zaplecze kadrowe oraz doposażyć pracownie w specjalistyczny sprzęt oraz materiały, a także w zdecydowanie większym stopniu powiązać przekazywane na studiach treści z praktyką.

Atuty kierunku

Zajęcia prowadzone są przez pracowników dydaktycznych, dyplomowanych optyków i optometrystów oraz lekarzy okulistów z Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego. Ogromne znaczenie przywiązujemy do kształcenia umiejętności praktycznych, dlatego istotny element kształcenia stanowią zajęcia w świetnie wyposażonym Laboratorium Technologii Okularowej. Ważną rolę w kształceniu umiejętności oraz postaw przyszłych optyków okularowych pełni 3-tygodniowa praktyka w najlepszych zakładach optycznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Jak wynika z analizy potrzeb rynku pracy oraz wyników badania karier, istnieje duże zapotrzebowanie na optyków okularowych z wyższym wykształceniem. Rynek pracy dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu optyki okularowej jest dobrze rozwinięty i chłonny - obejmuje zakłady optyczne, gabinety optometryczne, zakłady produkcyjne z branży optycznej i firmy zajmujące się dystrybucją oraz serwisowaniem sprzętu optycznego.

Biofizyka, specjalność optyka okularowa z optometrią

studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25