Bioinformatyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Rozpoczęła się właśnie era "Big Biomedical Data", w której rośnie zapotrzebowanie na nowych specjalistów w zakresie biologii molekularnej i informatyki, czyli bioinformatyki. Aby podejmować wyzwania nowoczesnej biologii, przedstawiciele nowej generacji biologów-informatyków muszą umieć posługiwać się metodologią umożliwiającą analizy olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych. W trakcie tych studiów absolwent nabędzie umiejętności i wiedzę, które to umożliwiają. Będzie  potrafił nie tylko ocenić przydatność i zastosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów biologicznych, ale również zaprojektować i skonstruować własne narzędzia.

Atuty kierunku

Współpraca dwóch uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej – umożliwiła stworzenie unikatowego programu kształcenia, który łączy wysokiej klasy edukację w zakresie biologii molekularnej z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie informatyki i programowania. Szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – analizie danych genomowych, algorytmice czy też bioinformatyce strukturalnej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biochemia,
 • Biologia molekularna,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Optymalizacja kombinatoryczna,
 • Bioinformatyka sekwencji biologicznych,
 • Uczenie maszynowe,
 • Genomika i transkryptomika,
 • Bioinformatyka strukturalna,
 • Informatyka medyczna,
 • Analiza danych wysokoprzepustowych.

Praca po studiach

Absolwenci bioinformatyki, którzy ukończyli studia są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przedsiębiorstwach, między innymi farmaceutycznych, wykorzystujących metody bioinformatyki, biologii i informatyki.

Bioinformatyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Program nauczania makrokierunku Bioinformatyka wypełnia standardy nauczania dla kierunków wchodzących w jego skład (biologia i informatyka), przy równoczesnym kształceniu w zakresie przedmiotów typowo bioinformatycznych. Kierunek łączy w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych oraz wszechstronnej analizy uzyskanych wyników. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobywana na studiach pozwala analizować, opisywać i wyjaśniać procesy i zjawiska przyrodnicze z wykorzystaniem informatycznych metod analizy danych i systemów. Dodatkowo, duża liczba przedmiotów obieralnych daje studentowi możliwość preferencji przedmiotów zgodnych z jego zainteresowaniami.

Atuty kierunku

 • Specjalistyczna wiedza oparta na gruntownej znajomości bioinformatyki oraz wybranych zagadnień informatyki i biologii,
 • przygotowanie do koordynowania pracy zespołów złożonych ze specjalistów biologii i informatyki.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biokrystalografia
 • Genetyka populacyjna
 • Zaawansowane programowanie
 • Bioinformatyka genomów
 • Modelowanie procesów biologicznych

Praca po studiach

 • Przedsiębiorstwa wykorzystujące metody bioinformatyki, biologii i informatyki,
 • Nauczyciel
 • Badacz,
 • W administracji.