Biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 45

Opis studiów

Kształcenie na kierunku biologia ze specjalnością nauczanie biologii i przyrody wyposaża studentów w gruntowną wiedzę w dziedzinie biologii oraz w zakresie nauk pedagogicznych w obszarze nauczania na etapie szkoły podstawowej. Absolwenci tej specjalności potrafią:

Atuty kierunku

Absolwenci biologii ze specjalnością nauczanie biologii i przyrody są przygotowani do podejmowania pracy zarówno w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego. Wszechstronne wprowadzenie do wymogów rynku pracy, w tym do pracy z ludźmi, zapewniają liczne realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe w szkołach i innych instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach