Biologia, specjalność nauczanie biologii

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Kształcenie na kierunku biologia ze specjalnością nauczanie biologii wyposaża studentów w gruntowną wiedzę w dziedzinie biologii oraz w zakresie nauk pedagogicznych w obszarze nauczania na etapie szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci tej specjalności potrafią:

Atuty kierunku

Studenci kształtują swój rozwój korzystając z szerokiej propozycji przedmiotów wybieralnych. Absolwenci biologii ze specjalnością nauczanie biologii są przygotowani do podejmowania pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego. Wszechstronne wprowadzenie do wymogów rynku pracy, w tym do pracy z ludźmi, zapewniają realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe w szkołach i innych instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach