Biologia i zdrowie człowieka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, utworzony na Wydziale Biologii UAM. Kierunek przygotowano z myślą o kandydatach zainteresowanych biologią, człowiekiem oraz wpływem środowiska na zdrowie, którzy chcieliby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka,  To studia dla zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia. Celem kierunku jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Atuty kierunku

Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program stworzono we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy biologii i zdrowia człowieka,
 • Choroby cywilizacyjne, genetyczne i wieku starczego,
 • Genetyka z elementami diagnostyki molekularnej,
 • Rozwój prenatalny człowieka,
 • Mikrobiologia medyczna,
 • Budowa i fizjologia człowieka,
 • Podstawy bioinformatyki,
 • Podstawy biogerontologii,
 • Biologiczne uwarunkowania procesów poznawczych,
 • Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny.

Praca po studiach

 • Jednostki administracji publicznej,
 • instytucje zajmujące się obsługą biologicznych i medycznych baz danych,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • niemedyczne ośrodki świadczące usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne,
 • firmy o profilu biologicznym lub farmaceutycznym,
 • laboratoria badawcze, biomedyczne,
 • instytucje zajmujące się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka,
 • poradnie z zakresu zdrowego stylu życia,
 • gabinety odnowy biologicznej.