Biotechnologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 140

Opis studiów

Biotechnologia to kierunek dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii – pragną poznać mechanizmy kierujące procesami zachodzącymi w komórkach, aby później wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Studenci biotechnologii I stopnia zdobywają podstawową wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych do rozwiązywania zadań z zakresu biotechnologii. Potrafią wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań zarówno symulacyjnych i eksperymentalnych. Nasi studenci uczestniczą w licznych zajęciach w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

Atuty kierunku

Biotechnologia to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę w zakresie procesów technologicznych, mikrobiologii, biochemii a także ekonomii i matematyki. Studenci w ramach prac licencjackich mają możliwość udziału w badaniach procesów komórkowych, białek i kwasów nukleinowych oraz zapoznania się z nowoczesnymi technikami. Daje to bogatą ofertę zajęć dydaktycznych oraz wysokie kwalifikacje zawodowe absolwentów. Studenci, w ramach modułów wybieralnych, mogą sami kierować swoją ścieżką kształcenia.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Molekularna biologia komórki,
 • Inżynieria genetyczna,
 • Mikrobiologia przemysłowa,
 • Inżynieria białek,
 • Wirusologia,
 • Inżynieria komórkowa i tkankowa,
 • Aspekty prawne i etyczne biotechnologii,
 • Immunologia,
 • Maszyny molekularne,
 • Techniki analizy DNA.

Praca po studiach

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy :

 • na uczelniach i w instytutach badawczych,
 • w biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • w firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych,
 • w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
 • w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach spożywczych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

Biotechnologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 45

Opis studiów

Biotechnologia to kierunek dla osób szukających nowych wyzwań. Studenci zdobywają i pogłębiają umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów na styku technologii i współczesnej biologii, z wykorzystaniem  nowoczesnych technik biologii molekularnej i komórkowej. Studenci potrafią zaplanować i przeprowadzić eksperymenty biotechnologiczne oraz samodzielnie zinterpretować wyniki i przeprowadzić analizę statystyczną. Absolwenci posiadają rozległa wiedzę dotycząca procesów i zjawisk zachodzących w organizmach na poziomie molekularnym i komórkowym, technik izolowania i oczyszczania bioproduktów. Nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia firmy biotechnologicznej, poznają źródła i procedury pozyskiwania funduszy a także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Atuty kierunku

Biotechnologia należy do jednej z pięciu najważniejszych technologii XXI w. Studenci biotechnologii II stopnia skupiają się na aspektach zastosowania biotechnologii w rolnictwie jak hodowla ulepszonych roślin czy zwierząt, polepszanie jakości produktów spożywczych czy usprawnianiu agrotechniki. Absolwent jest doskonale przygotowany do pracy w laboratoriach naukowych o najwyższych standardach. Kwalifikacje i praktyczna wiedza zdobyte w czasie studiów oraz staży sprzyjają rozwojowi zawodowemu.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biologia komórek nowotworowych i ich mikrośrodowiska,
 • Budowanie biologicznych baz danych,
 • Sygnalizacja komórkowa: norma i stany patologiczne,
 • Diagnostyka molekularna,
 • Regulacja ekspresji genów przez RNA,
 • Substancje czynne nowej generacji,
 • Zastosowanie genomiki w badaniach medycznych,
 • Bioinformatyka.

Praca po studiach

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy :

 • na uczelniach i w instytutach badawczych,
 • w biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • w firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych,
 • w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
 • w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach spożywczych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.