Chemia materiałowa

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Kierunek chemia materiałowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych, umiejętności przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego, znajomości nowych materiałów, umiejętności kontroli właściwości tych materiałów, znajomości podstawowych technologii chemicznych w zakresie materiałów, umiejętności doboru stosowanych metod pod kątem oddziaływania na środowisko, znajomości gospodarki odpadami chemicznymi, umiejętności badań materiałów metodami instrumentalnymi, znajomości metod badania struktury krystalicznej, umiejętności w zakresie projektowania materiałów z zadanych właściwościach, znajomości transportu masy i energii na poziomie molekularnym.

Znaczącą część programu kształcenia kierunku chemia na II stopniu stanowią zajęcia laboratoryjne o dużym stopniu zindywidualizowania i dostosowania do wybranej specjalności. Taki sposób kształcenia umożliwia studentom biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczynia się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotowuje do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

Atuty 

 • Indywidualne podejście do studenta,
 • Możliwość realizacji własnych projektów i badań.
 • Nowoczesne laboratoria i sale warsztatowe.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Polimery,
 • Podstawy chemii i technologii tworzyw sztucznych,
 • Chemia i technologia metaloorganiczna,
 • Krystalochemia materiałów,
 • Chemia ciała stałego,
 • Spektrometria atomowa,
 • Fakultety,
 • Pracownia magisterska.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku chemia umożliwi podjęcie studiów III stopnia.