Chemistry

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Międzynarodowe dwuletnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim. Dla 20 studentów zagranicznych przewidziane jest wsparcie finansowe w formie stypendium. Dla studentów zagranicznych prowadzony będzie intensywny kurs języka polskiego, a dla studentów polskich kurs języka angielskiego. W programie studiów prowadzone będą zajęcia laboratoryjne i wykłady w języku angielskim przez wykładowców polskich i zagranicznych. Po pierwszym roku studiów zorganizowana będzie szkoła letnia w trakcie której przeprowadzone będą warsztaty i wykłady z wybranych zagadnień chemicznych.

Atuty kierunku

Kadra dydaktyczna z wiodących ośrodków naukowych w Hiszpanii, Japonii, Włoch, Wielkiej Brytanii. Internacjonalny charakter studiów oparty na rekrutacji studentów z różnych krajów świata. Urozmaicony program studiów. Obowiązkowe kursy języka polskiego i angielskiego.


Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci kierunku mogą zostać zatrudnieni przez: