English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies - studia w języku angielskim

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Marzysz o unikatowych studiach w języku angielskim? Pasjonują Cię język i nowe technologie? Chcesz połączyć zaawansowaną znajomość języka angielskiego z wiedzą o teorii języka i przygotowaniem informatycznym?

Program studiów

4 moduły:

 • językoznawstwo teoretyczne (np. fonologia, składnia, psycholingwistyka, socjolingwistyka, akwizycja języka, językoznawstwo kognitywne)
 • językoznawstwo interdyscyplinarne (np. metody badawcze, językoznawstwo eksperymentalne, badania terenowe)
 • zastosowania technologii informatycznych do analizy językoznawczej (np. eksploracja tekstu, przetwarzanie tekstu, budowa językowych baz danych, analiza mowy)
 • język angielski na poziomie akademickim (np. wymowa, dyskurs, gramatyka, występowanie publiczne).

Szkolenia i staże zawodowe w firmach.

Predyspozycje kandydata

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie teorią i strukturą języka
 • chęć poznania zaawansowanych technologii językowych
 • swoboda w pracy z komputerem
 • pragnienie rozwijania umiejętności analitycznych i eksperymentalnych

Przedmioty

 • Academically – oriented English practice: spoken English
 • Academically – oriented English practice: written English
 • Academically – oriented English practice: pronunciation English
 • Linguistic theory: Phonetics and Phonology
 • Linguistic theory: Psycholinguistics

Profil absolwenta

 • wysokie kompetencje językowe w połączeniu z kompetencjami miękkimi (kreatywność, elastyczność, komunikatywność)
 • rozwinięta świadomość językowa (dot. zmian językowych, wielokulturowości i wielojęzyczności)
 • wyposażenie w sprawności niezbędne do badania i opisu języka
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia

Możliwości kariery po studiach  

 • w firmach zajmujących się obróbką i analizą danych językowych w postaci elektronicznej oraz technologiami językowymi
 • w pracy redakcyjnej, w mediach elektronicznych, w public relations, reklamie oraz w tłumaczeniu
 • w sektorze edukacyjnym (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna)
 • w obszarach związanych z badaniami rynku i opinii społecznej oraz dziennikarstwie