Etnologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis kierunku

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych formach, przestrzennych i czasowych, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka.

Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z wiedzą o kulturze przekazać studentom podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę tolerancji i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program ten odzwierciedla wspólne elementy etnologii i antropologii, akcentując jednocześnie ich specyfikę wynikającą z tradycji rozwojowych i preferencji badawczych.

Atuty kierunku

 • Szeroka gama dostępnych programów wymiany międzynarodowej i krajowej;
 • Zajęcia o charakterze ściśle kierunkowym i ogólnohumanistycznym.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody badań etnograficznych,
 • Etnologia świata,
 • Obserwacja etnograficzna,
 • Badania terenowe,
 • Praktyki zawodowe.

Praca po studiach

 • Różne stanowiska w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych, mediach i muzeach;
 • Praca przy badaniach opinii społecznej (reklama, marketing);
 • Praca w samorządach lokalnych;
 • Praca z uchodźcami lub imigrantami.

Etnologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis kierunku

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych formach, przestrzennych i czasowych, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka.

Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z wiedzą o kulturze przekazać studentom podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę tolerancji i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program ten odzwierciedla wspólne elementy etnologii i antropologii, akcentując jednocześnie ich specyfikę wynikającą z tradycji rozwojowych i preferencji badawczych.

Atuty kierunku

 • Szeroka gama dostępnych programów wymiany międzynarodowej i krajowej;
 • Zajęcia o charakterze ściśle kierunkowym i ogólnohumanistycznym.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody badań etnograficznych,
 • Etnologia świata,
 • Obserwacja etnograficzna,
 • Badania terenowe,
 • Praktyki zawodowe.

Praca po studiach

 • Różne stanowiska w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych, mediach i muzeach;
 • Praca przy badaniach opinii społecznej (reklama, marketing);
 • Praca w samorządach lokalnych;
 • Praca z uchodźcami lub imigrantami.