Filmoznawstwo i kultura mediów

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Kierunek studiów licencjackich filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych. Jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie dyscyplin: literaturoznawstwa, nauk o sztuce, kulturoznawstwa i nauk o mediach.

Oferowany program zajęć umożliwia szerokie spojrzenie na kulturę od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych. Przygotowuje studentów do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach - historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym - służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego w oparciu o narzędzia nauki o literaturze, a także nauk o sztuce, kulturze i mediach.

Atuty kierunku

Kilkusemestralne cykle zazębiających się ze sobą przedmiotów stwarzają studentowi możliwość sukcesywnego rozwijania zdobytych umiejętności filmoznawczych i literaturoznawczych, a stopniowo poszerzany o inne dziedziny sztuki (malarstwo, muzyka) i inne media (telewizja).

Program pozwala utrzymać interdyscyplinarny profil studiów, stawiających sobie za cel rozwijanie perspektyw humanistycznych, kształcenie świadomości ciągłości historycznej oraz poczucia wartości wykształcenia humanistycznego.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kino światowe,
 • Historia filmu polskiego,
 • Analiza i interpretacja filmu,
 • Gatunki filmowe i literackie,
 • Film dokumentalny,
 • Historia telewizji,
 • Film animowany,
 • Muzyka i film,
 • Bohater filmowy i literacki,
 • Mistrzowie kina.

Praca po studiach

Absolwent kierunku filmoznawstwo i kultura mediów będzie przygotowany do pracy:

 • w instytucjach filmowych (kina, firmy dystrybucyjne, biura festiwalowe, archiwa etc.),
 • różnego rodzaju placówkach związanych z kulturą i edukacją filmową (ośrodki kultury, kina studyjne itp.),
 • w wyszukiwaniu i opracowywaniu danych i materiałów informacyjnych niezbędnych do funkcjonowania środków masowego przekazu,
 • w instytucjach rządowych i samorządowych promujących rozwój kultury filmowej.

Filmoznawstwo i kultura mediów

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Kierunek filmoznawstwo i kultura mediów oferuje studentom specjalistyczną wiedzę humanistyczną z zakresu filmoznawstwa i stawia ich przed szeregiem indywidualnych zadań, wymagających własnej pracy i samokształcenia. Buduje dzięki temu dojrzały stosunek do studiowania i poczucie odpowiedzialności, będące cenną inwestycją nie tylko z perspektywy zawodowej. Stosownie do charakteru studiów literaturoznawczy aspekt programu kształcenia wydobyty zostaje w nowych ujęciach metodologicznych i problemowych (intermedialność, film wśród mediów literatury, wielokulturowość, seryjność) z dbałością o wyeksponowanie tradycji literatury europejskiej i jej kontynuacji w postaci tematów i modeli dramaturgicznych realizowanych w różnych sztukach.

Atuty kierunku

Celem kierunku jest wykształcenie twórczo myślących absolwentów zdolnych do podjęcia pracy w różnych specjalnościach, jakich potrzebuje współczesna kultura i komunikacja społeczna w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych, predestynujących do wykonywania rozmaitych zajęć: od profesji filmowych, poprzez telewizyjne i reklamowe, aż do grupy zawodów przydatnych w działalności nowoczesnych firm.

Specjalności w ramach kierunku

 • Kultury filmowe,
 • Filmoznawstwo intermedialne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kino europejskie,
 • Muzyka, media wartości,
 • Recepcja filmu,
 • Film i percepcja wzrokowa,
 • Rynek filmowy,
 • Medialna estetyka filmu fabularnego,
 • Teraźniejszość kulturowa filmu,
 • Fotografia i złudzenie,
 • Mass medium,
 • Dramaturgia audiowizualna.

Praca po studiach

Absolwent kierunku filmoznawstwo i kultura mediów będzie przygotowany do pracy:

 • w instytucjach filmowych (kina, firmy dystrybucyjne, biura festiwalowe, archiwa etc.),
 • różnego rodzaju placówkach związanych z kulturą i edukacją filmową (ośrodki kultury, kina studyjne itp.),
 • w wyszukiwaniu i opracowywaniu danych i materiałów informacyjnych niezbędnych do funkcjonowania środków masowego przekazu,
 • w instytucjach rządowych i samorządowych promujących rozwój kultury filmowej.