Filologia, specjalność arabistyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Program studiów arabistycznych I stopnia ukierunkowany jest na intensywne nauczanie języka arabskiego (współczesnego języka standardowego oraz jednego z jego dialektów). Nauka języka kończy się uzyskaniem kompetencji na poziomie B2. Podczas studiów licencjackich studenci zdobywają także wszechstronną wiedzę w zakresie historii, kultury i religii świata arabskiego w ramach szerokiej oferty zajęć obowiązkowych i fakultatywnych. Studenci mają ponadto możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich (Paryż, Stambuł, Granada, Lund).

Atuty kierunku

 • intensywna nauka jednego z najważniejszych języków świata (ok. 300 mln użytkowników rodzimych, ok. 130 mln posługujących się nim jako obcym, status urzędowy w 25 państwach), o ważnej roli liturgicznej i kulturotwórczej w  świecie islamu (ok. 1/4 ludzkiej populacji),
 • nacisk na współczesny język standardowy (MSA) wspólny dla całego świata arabskiego przy jednoczesnej nauce lokalnego dialektu,
 • wachlarz przedmiotów filologicznych, kulturoznawczych i praktycznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka arabskiego,
 • Gramatyka języka arabskiego,
 • Język dyplomacji w świecie arabskim,
 • Dialekt języka arabskiego,
 • Literatura arabska (klasyczna i współczesna),
 • Dzieje krajów arabskich,
 • Islam,
 • Mniejszości religijne i etniczne w świecie arabskim,
 • Prawo muzułmańskie i świeckie w świecie arabskim,
 • Sztuka arabsko-muzułmańska.

Praca po studiach

Dzięki znajomości standardowego języka arabskiego absolwenci poznańskiej arabistyki znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń.

Filologia, specjalność arabistyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 10

Opis studiów

Program studiów arabistycznych II stopnia ukierunkowany jest na intensywne nauczanie standardowego języka arabskiego na poziomie zaawansowanym. Nacisk położony jest też na specjalistyczne zajęcia w dwóch prowadzonych równolegle ścieżkach: tłumaczeniowej oraz filologicznej. Studenci mają ponadto możliwość skorzystania z oferty wyjazdów zagranicznych do partnerskich jednostek akademickich (Paryż, Stambuł, Granada, Lund).

Atuty kierunku

 • pogłębienie znajomości języka arabskiego,
 • szeroka oferta przedmiotów w ramach ścieżek: tłumaczeniowej (np. tłumaczenia ustne, arabski język specjalistyczny, język i kultura biznesu) i filologicznej, która przygotowuje do profesjonalnej pracy naukowej nad arabskimi tekstami źródłowymi, w tym rękopisami.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka arabskiego,
 • Teoria przekładu i tłumaczenia tekstów,
 • Tłumaczenia ustne,
 • Arabski język specjalistyczny,
 • Język i kultura i biznesu w świecie arabskim,
 • Źródłoznawstwo arabskie,
 • Społeczeństwo arabskie,
 • Wstęp do kodykologii,
 • Wykład monograficzny.

Praca po studiach

Dzięki znajomości standardowego języka arabskiego większość absolwentów poznańskiej arabistyki znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, polskich firmach utrzymujących kontakty z partnerami arabskimi, placówkach dyplomatycznych oraz biurach tłumaczeń. Absolwenci ukierunkowani filologicznie-naukowo mogą, pod warunkiem kontynuacji studiów na poziomie doktoranckim, znaleźć zatrudnienie na uniwersytetach i w instytucjach badawczych.