Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska

Opis wkrótce.