Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska

Jedyna w Polsce możliwość nabycia umiejętności biegłego posługiwania się językiem łotewskim w ramach odrębnej specjalności. Studenci, obok intensywnej, praktycznej nauki języka łotewskiego, zdobywają wiedzę o języku, literaturze, kulturze oraz mitologii i folklorze łotewskim, a w ramach odrębnych zajęć mają możliwość zestawienia i poszerzenia tej wiedzy o wiadomości z zakresu języka, literatury i kultury. Zdobycie unikatowych, zaawansowanych umiejętności językowych oraz kompleksowej, szerokiej i zróżnicowanej wiedzy o dwóch krajach bałtyckich – Łotwie i Litwie, stanowi dodatkowy atut podczas poszukiwania ciekawej pracy i ułatwia znalezienie zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, w dużych firmach o zasięgu globalnym oraz w mniejszych przedsiębiorstwach i firmach, zainteresowanych współpracą z krajami bałtyckimi, a także w charakterze tłumacza, w tym również przysięgłego.