Filologia, specjalność filologia angielska z filologią germańską

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Przykładowe przedmioty

  • Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych,
  • Notacja dla tłumaczy konferencyjnych,
  • Tłumaczenie jako zawód,
  • Wiedza o instytucjach europejskich i międzynarodowych.