Filologia, specjalność filologia angielska z filologią romańską - tłumaczenie ustne

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Studia w zakresie tłumaczenia konferencyjnego pozwalają na zdobycie kompetencji językowych i translatorycznych, umożliwiających podjęcie pracy w zawodzie tłumacza konferencyjnego i w przyszłości podejście do egzaminu na tłumacza przysięgłego.